Snoeien

Als een boom het mocht zeggen zou hij zijn takken tot op de grond laten groeien.Maar helaas is dit niet overal mogelijk.

Bomen in het stedelijk gebied vragen meer onderhoud dan bomen in een park of bos.

Dit komt vooral omdat de natuurlijke vorm van een boom niet altijd samen gaat met zijn omgeving.Hierdoor komen bomen en omgeving in conflict.

Neem bijvoorbeeld bomen die langs gebouwen of wegen staan.De ene komt met zijn takken tegen de gevel en de ander heeft de takkente laag hangen of er zit dood hout of andere gevaarlijke takken in.

Wij bieden verschillende vormen van snoei aan passend bij de functie die de boom heeft.Hierbij behouden wij het karakter van de boom.

Voor wij beginnen met snoeien komen wij eerst kijken en bespreken met u de mogelijkheden.