Stormschade

Mocht uw boom of bomen een gevaarlijke situatie veroorzaken door stormschade of wat voor andere externe invloed dan ook. Dan kunnen wij uw boom waar nodig weer veilig stellen en indien nodig en mogelijk meteen verwijderen.

In geval van een gevaarlijke situaties hebben wij bereikbaarheidsdienst en zullen dan 24 uur per dag bereikbaar zijn. Voor alle andere gevallen kunt u overdag contact met ons opnemen